طبقه‌بندی لوازم گازسوز

طبقه‌بندی لوازم گازسوز

طبقه‌بندی لوازم گازسوز

از دیرباز تاکنون، نیازهای گرمایشی به وسیله سوخت و انرژی‌های متفاوتی مانند هیزم، نفت، برق و گاز مرتفع شده است که در حال حاضر، متداول‌ترین سوخت به منظور کسب انرژی گرمایی، گاز می‌باشد.

کارکرد صحیح و ایمن لوازم گازسوز، مشروط به تامین هوای لازم جهت احتراق کامل و تعبیه سیستم اصولی برای تخلیه محصولات احتراق به خارج از محل نصب است. در استانداردهای ملی و اروپایی، لوازم گازسوز با توجه به چگونگی تامین هوای مورد نیاز برای احتراق و روش‌های تخلیه گازهای ناشی از احتراق، به سه گروه عمده تقسیم‌بندی می‌شوند.

لوازم گازسوز گروه A

این گروه از لوازم گازسوز، هوای لازم برای احتراق را از فضای نصب تامین می‌کنند و برای تخلیه گازهای ناشی از احتراق به تجهیزات خاصی نیاز ندارند. ظرفیت حرارتی دستگاه‌های گازسوز این گروه، کمتر از ۱۱٫۷ کیلووات در ساعت است. اجاق گاز و بخاری بدون دودکش، در این گروه قرار می‌گیرند.

لوازم گازسوز گروه B

لوازم گازسوز گروه B به پنج زیرگروه B1, B2, B3, B4, B5 تقسیم می‌شوند. در این گروه از لوازم گازسوز، هوای لازم برای احتراق از فضای نصب تامین می‌شود و برای تخلیه صحیح گازهای ناشی از احتراق، نیاز است تا از تجهیزات خاصی استفاده شود.

لوازم گازسوز گروه B1, B4 مجهز به کلاهک تعدیل بوده و خروج محصولات احتراق از طریق دودکش استاندارد ساختمانی انجام می‌شود ولی لوازم گازسوز گروه B2, B3, B5 نیازی به کلاهک تعدیل نداشته و برای خروج راحت‌تر محصولات احتراق، مجهز به فن هستند.

لوازم گازسوز گروه B

لوازم گازسوز گروه B

مزیت لوازم گازسوز فن‌دار نسبت به لوازم گازسوز بدون فن، در تخلیه گازهای ناشی از احتراق آنها است. این مزایا عبارتند از:

  • تخلیه اجباری و سریع گازهای ناشی از احتراق به وسیله فن
  • استفاده از دودکش‌های با قطر کمتر
  • عدم نیاز به طول عمودی دودکش

آبگرمکن‌ها و پکیج‌های شوفاژدیواری با محفظه باز و فن‌دار، این گروه را تشکیل می‌دهند.

لوازم گازسوز گروه C

در این گروه، هوای لازم برای احتراق از فضای نصب تامین نمی‌شود و برای تخلیه گازهای ناشی از احتراق نیز به تجهیزات خاصی نیاز است.

لوازم گازسوز گروه C

لوازم گازسوز گروه C

مزیت این گروه از لوازم گازسوز نسبت به لوازم گازسوز گروه A و B در تامین هوای احتراق آنها است؛ به این صورت که این گروه از لوازم گازسوز، هوای لازم برای احتراق را از فضای خارج ساختمان تامین می‌کنند و به هوای داخل فضای نصب نیازی ندارند؛ بنابراین مشکل کاهش سطح اکسیژن فضای نصب پیش نخواهد آمد. این گروه از لوازم گازسوز همچنین می‌توانند از نوع فن‌دار باشند که در این صورت، مزیت تخلیه اجباری گازهای ناشی از احتراق را نیز دارند. لوازم گازسوز با محفظه احتراق بسته یا Room Sealed این گروه را تشکیل می‌دهند.