طرح 6+24 بوتان

طرح ۲۴+۶ بوتان

برندگان جایزه بزرگ مسابقه مابوتانیا و مابوتانیای فرزندان ۱۴۰۲

برندگان مسابقه مابوتانیا و مابوتانیای فرزندان – زمستان ۱۴۰۲

حضور بوتان در نمایشگاه بین‌المللی صنعت تاسیسات، سیستم‌های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع