کدام مدل آبگرمکن دیواری بوتان دارای بالاترین ظرفیت می باشد؟

  • مدل های B3118, BX71, BX 72i، B3218i ،  B3318ifو B5418rs بیش ترین میزان آب دهی را دارند استفاده از مدل های فوق (به جز مدل B3318if, B5418rs) مشروط به دارا بودن دودکش مناسب و فضای کافی جهت تهویه مناسب می باشد  دقت داشته باشید که بزرگ ترین مدل، الزاما بهترین انتخاب نیست و مدل مناسب وابسته به شرایط محل نصب و استفاده از دستگاه می باشد.