اسامی برندگان مسابقه مابوتانیا زمستان و عکاسی یلدا اعلام شد