کتابخانه اتاق ایران؛ به نام محسن خلیلی عراقی

گزارش طرح‌های “یک هدیه صد لبخند” و “کمک به هموطنان آسیب‌دیده از سیل سیستان و بلوچستان”