کدام مدل آبگرمکن دیواری بوتان دارای بالاترین ظرفیت می باشد؟

  • مدل های B3118 ،B3218i ،B3318if و B5418rs بیش ترین میزان آب دهی را دارند.

    استفاده از این مدل ها به جز مدل B3318if، مشروط به دارا بودن دودکش مناسب و فضای کافی جهت تهویه مناسب می باشد. دقت داشته باشید که بزرگ ترین مدل، الزاما بهترین انتخاب نیست و مدل مناسب وابسته به شرایط محل نصب و استفاده از دستگاه می باشد.