در نصب پکیج شوفاژدیواری، چه مواردی شامل نصب رایگان نمی شود؟

 • هزینه ایجاد تغییر در تاسیسات ساختمان مطابق توافق ریالی قبلی با مشتری:
  • لوله و دستمزد لوله کشی یا دستمزد انجام تغییرات در لوله کشی موجود
  • اتصالات (به غیر از قطعات رایگان داخل کارتن)
  • انواع لوازم جانبی مانند سختی گیر، فیلتر و … و دستمزد نصب آنها
  • رابط دودکش و دستمزد ایجاد تغییرات مورد نیاز در دودکش ساختمان برای نصب ایمن و استاندارد
  • هزینه آمد و رفت سرویسکار مجاز جهت راه اندازی دستگاه