لطفا در صورت نیاز به هرگونه خدمات (نصب، راه اندازی و تعمیر) با ما در تماس باشید: Markaztamas@butaneportal.com
به منظور پیگیری درخواست لطفا شماره تماس خود را در ایمیل ذکر فرمائید .