مركز ارتباط مشتريان

مركز ارتباط مشتريان بسیار پیشرفته ما ساليانه به طور متوسط، بیش از یك میلیون تماس دریافتی مشتریان را مديريت می كند. این مركز وظیفه برآورده ساختن رضایت خاطر مصرف كنندگان و كنترل كیفیت خدمات ارائه شده در سرتاسر شبكه خدمات بوتان را بر عهده دارد و در این راستا، گزارش هایی از پیشنهادها و نظرات مصرف كنندگان در خصوص موضوعاتي چون نصب، تعمیر و عیب یابی محصولات، تهیه می كند.

شبكه

خدمات

شبكه خدمات ما در ۱۲ مركز خدمات استاني، با در اختيار داشتن بيش از ۶۰۰۰ سرويسكار ماهر و پوشش بيش از ۶۵۰ شهر در سراسر كشور، ضامن اطمينان محصولات و نام بوتان– به عنوان رهبر بازار صنعت تاسيسات گرمايشي گازسوز– در ميان بيش از ۱۰ ميليون خانه و خانواده ايراني است.

قطعات

يدكي

ما با اتكا به شبكه توزيع گسترده خود در سراسر كشور، بيش از ۴۰۰۰ قطعه را كه به صورت مستقيم از زمان خروج از كارخانه تا تحويل به فروشنده يا فروشگاه ، تحت مديريت و پشتيباني همه جانبه قرار مي گيرند، روانه بازار مي كنيم. طول عمر بالاي محصولات توليد شده امان، موجب شده تا قطعات يدكي و خدمات متناسب با مدل هاي قديمي تر محصولاتمان را نيز به مشتريان ارائه دهيم.

۱m+

پاسخگويي و مديريت بيش از ۱ ميليون تماس دريافتي


۶۵۰

پوشش بيش از ۶۵۰ شهر

۶,۰۰۰

بيش از ۶۰۰۰ سرويسكار و سرويسيار ماهر

۱۱m

۱۱ميليون خانواده ايراني

۴,۰۰۰+

توزيع و پشتيباني ۴۰۰۰ قطعه يدكي