#برامون _مهمه

#برامون_مهمه

#برامون_مهمه ما در گروه صنعتی بوتان، سعی داریم تا آنچه در توان داریم را برای فردای بهتر کشورمان ایران به کار گیریم. تولید و صادرات محصولات ساخت ایران و ارائه خدمات بخشی از این مسئولیت است اما، همواره به موضوعات دیگر نیز توجه داشته‌ایم. ما می‌کوشیم تا هر چه بیشتر، نه تنها در قالب انتشار […]

تجهیز و نوسازی مدارس توسط گروه صنعتی بوتان

تجهیز و نوسازی مدارسی در مناطق سردسیر توسط گروه صنعتی بوتان

افتتاح خط تولید محصولات گرمایشی بوش در کارخانه گروه صنعتی بوتان

افتتاح خط تولید محصولات گرمایشی بوش در کارخانه گروه صنعتی بوتان