آموزش

مطالب آموزش محصول

مسئولیت های اجتماعی

گروه صنعتی بوتان، به عنوان بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به تولید محتواهای آموزش ایمنی کرده است و آن را با همکاران بوتان، نمایندگان فروش و خدمات به اشتراک می‌گذارد. بخشی از این مطالب آموزشی در اینجا نیز منتشر خواهد شد.

Earthquake Safty